alt

ŠUMADIJSKI REJON


Prostiranje
Oplenačko vinogorje se nalazi u centralnom delu Šumadije, na pobrđu oko Venčaca, Oplenca i na istočnim padinama planine Rudnik.

Prostiranje
Šumadijski rejon obuhvata deo brdovitih vinogradarskih terena Šumadije, od planine Rudnik do reke Velika Morava.

Obuhvaćene opštine
Šumadijski rejon obuhvata teritoriju u opštinama Aranđelovac, Topola, Smederevska Palanka, Velika Plana, Rača, Lapovo, Batočina, Kragujevac, i Knić.

Površine pod vinogradima
Na osnovu poljoprivrednog popisa iz 2012. godine u Šumadijskom rejonu ima 1119,79ha vinograda (oko 1038,71ha rodnih vinograda, odnosno 91,78%), od čega je 585,58ha sa stonim sortama i 534,21ha sa vinskim sortama.

Zemljišni uslovi
Preovlađujući tipovi zemljišta ovog rejona su vertisol i eutrični kambisol, a zastupljeni su u manjoj meri i luvisol i zemljišta u lesiviranju, humofluvisol i semiglej, fluvisol i ostala zemljišta.

Geografsla širina
Rejon se prostire 44°32'od geografske širine na severu do 43°52' geografske širine na jugu.

Nadmorska visina
Veći deo rejona se prostire na nadmorskim visinama od 80 do 400m, ali se predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom nalaze na nadmorskim visinama od 150 do 350m.

Šumadijski rejon ima sledeća vinogorja
Krnjevačko;
Oplenačko;
Račansko;
Kragujevačko.

Šumadijski rejon
faktori
Topografski
Geografska širina
Rejon se prostire 44°32'od geografske širine na severu do 43°52' geografske širine na jugu.

Nadmorska visina
Veći deo rejona se prostire na nadmorskim visinama od 80 do 400m, ali se predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom nalaze na nadmorskim visinama od 150 do 350m.
Orografske karakteristike Orografske, odnosno reljefne karakteristike ovog rejona čine Šumadijske planine koje spadaju u grupu Dinarskih planina, tzv. Šumadijska greda. Tu spadaju planine Kosmaj (626 m), koja se nalazi sa severozapadne strane rejona, Gledićke planine (922 m) sa južne strane rejona, Kotlenik (749 m), južno od Gružanskog jezera, zatim planina Rudnik (1132 m), sa zapadne strane rejona i planina Bukulja (696 m), takođe sa zapadne strane rejona.

Uticaj velikih vodenih površina i uticaj šuma
Rejon zauzima područje sa zapadne strane reke Velike Morave (istočna granica rejona) koja utiče na strujanje vazduha što omogućava konstantnu obnovu ugljen-dioksida i brže odvijanje procesa fotosinteze, kao i bolji proces oprašivanja i oplodnje, što svakako pozitivno utiče na vinovu lozu. U jugoistočnom delu rejona se nalazi Bagrdanska klisura.

Pejzaž
Šumadijski rejon se nalazi u brežuljkasto-brdskom pojasu gde preovlađuju šume hrasta lužnjaka, jasena, vrbe, topole, hrasta cera i sladuna kao i bukove šume. Od rečnih tokova u ovom rejonu se nalaze reka Lepenica, Uglješnica, Jasenica, Kubršnica kao i reka Gruža nadomak Kragujevca koja je pregrađena branom pri čemu je stvoreno veštačko, Gružansko jezero površine oko 900 ha i koje se nalazi na krajnjem jugozapadu rejona.